Wouter Buning
UX Designer

Eenvoudig looplijsten maken en plannen

Combinatie van een desktop applicatie voor planning
& een tablet app voor zelfsturende teams on-the-go

"We willen dat onze zorgprofessionals zelf op eenvoudige wijze looplijsten kunnen maken en onderling taken verdelen."
Projectleider van de zorgorganisatie (eindklant)

Looplijsten maken en plannen

Door veranderingen in het applicatie-landschap en de overgang naar zelfsturende teams ontstond de vraag naar losse doelgerichte apps. 

Mijn rol als freelance ux designer was om op basis van deze vraag ontwerpen op te leveren in samenwerking met het interne development team van de software leverancier. 

Research
Eenvoudig looplijsten maken en plannen

Analyse huidige situatie

Na het volledig in kaart brengen van de vraag is de huidige situatie ernaast gelegd om te zien waar er zaken ontbraken of niet toereikend bleken. 

De nieuwe functionaliteiten moesten naadloos aansluiten bij het reeds in gebruik genomen cliëntendossier. 

Eenvoudig looplijsten maken en plannen

Interviews

Om de doelen van de zorgprofessionals te achterhalen en hun context te leren kennen heb ik interviews afgenomen. 

Mijn vragen waren er daarnaast op gericht om de problemen zijn waar ze tegenaan lopen helder te krijgen en een beeld te krijgen van hoe de ideale situatie er uit zou moeten zien.  

Eenvoudig looplijsten maken en plannen

Meekijken op locatie

Om de context beter te begrijpen is het zo waardevol om te observeren hoe gebruikers op hun eigen locatie de taken uitvoeren. 

Eenvoudig looplijsten maken en plannen

Customer Journey

Het proces deelden we op in 5 hoofdstappen. Per stap verzamelde we informatie over de omgevingsfactoren en -afhankelijkheden, het gedrag, de activiteiten, het doel en de pijnpunten. 

De optelsom hiervan vormde een goed beeld hoe de losse stappen ervaren werden. 

Concept
Eenvoudig looplijsten maken en plannen

Design sessies

Met het team voerden we wekelijkse design sessies om conceptrichtingen te toetsen.  

Vragen die we beantwoord wilden hebben:

  • Welke oplossing kan het beste antwoord geven op de hoofdvraag?
  • Wat is er nodig om de oplossing te realiseren?
  • Hoe goed past de oplossing bij de huidige infrastructuur?
  • Is de oplossing technisch uitvoerbaar met de gestelde tijd en middelen?
  • Wat wordt globaal de ordening van de user stories en kunnen we een eerste iteratie vaststellen?

Eenvoudig looplijsten maken en plannen

Flow diagram

Dit diagram maakt duidelijk welke onderdelen de applicatie heeft en hoe ze onderling met elkaar in verbinding staan. 

Het legde de basis voor de navigatiestructuur en zorgde voor een logische flow die aansluit bij het werkproces. 

Eenvoudig looplijsten maken en plannen

Deelprocessen uitdenken

Vervolgens heb ik de deelprocessen schetsmatig in meer detail uitgewerkt ter afstemming met het team. 

Design
Eenvoudig looplijsten maken en plannen

Wireframes

Schermschetsen werk ik ook altijd eerst handmatig uit. Zo kan ik in een heel hoog tempo verschillende opties naast elkaar leggen.

Eenvoudig looplijsten maken en plannen

UI Design

Uiteindelijk heb ik high-end mockups opgeleverd voor presentatie naar de eindklant en als input naar developers