Wouter Buning
UX Design Professional

Efficiënter testen op kwaliteit

Een serie van maatwerk desktop applicaties gekoppeld aan een online validatie portaal.

"We testen dit jaar ruim 30.000 samples en dat aantal blijft groeien.
Het is seizoenswerk, dus we werken voortdurend met invalkrachten.
Het moet simpeler...
Eigenlijk wil ik gewoon 1 knop."
Hoofd Quality Lab HZPC

Probleemstelling

 • Gebruiksvriendelijkheid: Onze state-of-the-art machines met complexe vendor software en ingenieuze analyse scripts moeten toegankelijker worden voor (ongeschoolde) invalkrachten.
 • Automatisering: De huidige systemen zijn ingewikkeld in gebruik en zijn meer dan nodig afhankelijk van menselijk handelen. 
 • Tijdsbesparing: Het valideren van testresultaten is omslachtig en tijdrovend.
 • Connectivity: losse op zich zelf staande teststations met elk een eigen programma om testresultaten te beoordelen hebben een te grote foutmarge.

De cyclische stappen in het proces:

Efficiënter testen op kwaliteit
Fase 1: Onderzoek
Definiëren van het probleem
Efficiënter testen op kwaliteit

Interviews

In de onderzoeksfase heb ik uitvoerig user interviews afgenomen om:

 • inzicht te krijgen in de bestaande situatie,
 • mee te kijken tijdens het werkproces en zien welke knelpunten er zijn,
 • de verschillende workflows te onderscheiden en te prioriteren,
 • het doel van iedere taak en workflow te achterhalen.

Meelopen met het dagelijkse werkproces:

Efficiënter testen op kwaliteit
Efficiënter testen op kwaliteit

Het primaire proces in kaart

Ik hecht er veel waarde aan om in de beginfase van een project de primaire stappen van het process te visualiseren. Het helpt in de communicatie tussen het team, de key users en stakeholders. 

Fase 2: Design
Ontwerpen van de oplossing
Efficiënter testen op kwaliteit

De oplossingsrichting

Dit is uiteraard een team effort. Gezamenlijk werken we voortdurend aan de beste oplossing. Met alle disciplines zetten we globaal de lijn uit. Onderdelen worden in kleinere groepjes op detail uitgewerkt. Alles in iteraties.

Efficiënter testen op kwaliteit

Van losse onderdelen naar 1 geïntegreerd en schaalbaar geheel

De situatie in het Quality Lab zag er als volgt uit: 

 • state-of-the-art machines met bijbehorende (ingewikkelde) vendor software
 • losse intelligente scripts voor analyse en een UI om specifieke handelingen mogelijk te maken
 • afzonderlijke op zich zelf staande werkstations waar gebruikers met 2 of 3 verschillende applicaties werkten
 • resultaten werden handmatig aan het einde van de dag naar een netwerkschijf gekopieerd ter validatie en aflevering naar klanten

De tekening hiernaast laat ons antwoord zien op deze situatie.

Het resultaat:

Een hybride oplossing voor het Quality Lab

Efficiënter testen op kwaliteit

Wireflow voor het validatie portaal

Alle testen in het Quality Lab leveren resultaten op. Op alle resultaten wordt een intelligent analyse script losgelaten om tot test scores te komen. 

Om de scores, resultaten en uitbijters van alle tests beter te kunnen beoordelen hebben we een webapplicatie opgeleverd met een simpel en krachtig dashboard. 

Deze schets werd het uitgangspunt voor de opzet van dit validatie portaal.

Efficiënter testen op kwaliteit

Interaction Design

Ik ben groot fan van pen en papier. Alle alternatieven die ik kan bedenken maak ik zo snel visueel. Voor mezelf om te zien wat werkt en niet. Vervolgens als praatmateriaal met de rest van het team en soms met key users.

UI Design

Fase 3: Testen
Opleveren en verbeteren
Efficiënter testen op kwaliteit

User Testing

Op ieder moment konden we onze resultaten door key users laten testen. Dat gebeurde iedere week minstens 1 keer. Van het toetsen van aannames tot en met het uitvoeren van acceptatietesten na de oplevering van een sprint. 

Elke test levert feedback op en maakt het product weer beter. 

Efficiënter testen op kwaliteit

Klaar terwijl je niet meer wacht 

Tijdens de acceptatietest bleek het fotograferen van 8 trays 1.30 minuut in beslag te nemen. Voorheen duurde dat iets meer dan 3.00 minuten. In de helft van de tijd hetzelfde werk doen! Daar wordt iedereen blij van :D

De feedback:

"Ik kan nu voor mijn gevoel letterlijk iemand van straat plukken en achter de machines zetten.
De applicaties zijn echt zo simpel geworden."

"En het nieuwe dashboard is helemaal geweldig.
Per test 1 knop! ;) Precies wat ik wilde."

"Ik zei 'Ik ben al blij als het werkt'., maar Wouter zei 'Ja, maar we gaan het ook eenvoudig en mooi maken.' Nou, dat is zeker gelukt!
Hoofd Quality Lab HZPC
90%
working remote
> 30%
time saving
(on average)
60%
less screens
due to app integration
5
fresh fries lunches