Wouter Buning
UX Design Professional

Efficiënter testen op kwaliteit

Een serie van maatwerk desktop applicaties gekoppeld aan een online validatie portaal.

Probleemstelling

 • Gebruiksvriendelijkheid: Onze state-of-the-art machines met complexe vendor software en ingenieuze analyse scripts moeten toegankelijker worden voor (ongeschoolde) invalkrachten.
 • Automatisering: De huidige systemen zijn ingewikkeld in gebruik en zijn meer dan nodig afhankelijk van menselijk handelen. 
 • Tijdsbesparing: Het valideren van testresultaten is omslachtig en tijdrovend.
 • Connectivity: losse op zich zelf staande teststations met elk een eigen programma om testresultaten te beoordelen hebben een te grote foutmarge.

De cyclische stappen in het proces:

A more efficient and smarter way of quality testing
Fase 1: Onderzoek
Definiëren van het probleem
A more efficient and smarter way of quality testing

Interviews

In de onderzoeksfase heb ik uitvoerig user interviews afgenomen om:

 • inzicht te krijgen in de bestaande situatie,
 • mee te kijken tijdens het werkproces en zien welke knelpunten er zijn,
 • de verschillende workflows te onderscheiden en te prioriteren,
 • het doel van iedere taak en workflow te achterhalen.

Meelopen met het dagelijkse werkproces:

A more efficient and smarter way of quality testing
A more efficient and smarter way of quality testing

Het primaire proces in kaart

Ik hecht er veel waarde aan om in de beginfase van een project de primaire stappen van het process te visualiseren. Het helpt in de communicatie tussen het team, de key users en stakeholders. 

Fase 2: Design
Ontwerpen van de oplossing
A more efficient and smarter way of quality testing

De oplossingsrichting

Dit is uiteraard een team effort. Gezamenlijk werken we voortdurend aan de beste oplossing. Met alle disciplines zetten we globaal de lijn uit. Onderdelen worden in kleinere groepjes op detail uitgewerkt. Alles in iteraties.

A more efficient and smarter way of quality testing

Van losse onderdelen naar 1 geïntegreerd en schaalbaar geheel

De situatie in het Quality Lab zag er als volgt uit: 

 • state-of-the-art machines met bijbehorende (ingewikkelde) vendor software
 • losse intelligente scripts voor analyse en een UI om specifieke handelingen mogelijk te maken
 • afzonderlijke op zich zelf staande werkstations waar gebruikers met 2 of 3 verschillende applicaties werkten
 • resultaten werden handmatig aan het einde van de dag naar een netwerkschijf gekopieerd ter validatie en aflevering naar klanten

De tekening hiernaast laat ons antwoord zien op deze situatie.

Het resultaat:

Een hybride oplossing voor het Quality Lab

A more efficient and smarter way of quality testing

Wireflow voor het validatie portaal

Alle testen in het Quality Lab leveren resultaten op. Op alle resultaten wordt een intelligent analyse script losgelaten om tot test scores te komen. 

Om de scores, resultaten en uitbijters van alle tests beter te kunnen beoordelen hebben we een webapplicatie opgeleverd met een simpel en krachtig dashboard. 

Deze schets werd het uitgangspunt voor de opzet van dit validatie portaal.

A more efficient and smarter way of quality testing

Interaction Design

Ik ben groot fan van pen en papier. Alle alternatieven die ik kan bedenken maak ik zo snel visueel. Voor mezelf om te zien wat werkt en niet. Vervolgens als praatmateriaal met de rest van het team en soms met key users.

UI Design

Fase 3: Testen
Opleveren en verbeteren
A more efficient and smarter way of quality testing

User Testing

Op ieder moment konden we onze resultaten door key users laten testen. Dat gebeurde iedere week minstens 1 keer. Van het toetsen van aannames tot en met het uitvoeren van acceptatietesten na de oplevering van een sprint. 

Elke test levert feedback op en maakt het product weer beter. 

A more efficient and smarter way of quality testing

Klaar terwijl je niet meer wacht 

Tijdens de acceptatietest bleek het fotograferen van 8 trays 1.30 minuut in beslag te nemen. Voorheen duurde dat iets meer dan 3.00 minuten. In de helft van de tijd hetzelfde werk doen! Daar wordt iedereen blij van :D

De feedback:

90%
working remote
> 30%
time saving
(on average)
60%
less screens
due to app integration
5
fresh fries lunches